Autores

Textos

Poesias › Minimalistas
Cais do Porto
airton parra sobreira
Poesias › Minimalistas
A Cura II
airton parra sobreira
Poesias › Minimalistas
De Repente
airton parra sobreira
Poesias › Minimalistas
O Jardim II
airton parra sobreira
Poesias › Minimalistas
Porta Retrato
airton parra sobreira