Autores

Textos

Poesias › Metapoemas
Palavra
Catarina Gotthein
Poesias › Natureza
Vento
Catarina Gotthein
Poesias › Metapoemas
Florais
Catarina Gotthein
Poesias › Amor
Crepusculo
Catarina Gotthein
Poesias › Bucólicas
Balanço
Catarina Gotthein
Poesias › Saudade
Manhã
Catarina Gotthein
Poesias › Glosa
Moço
Catarina Gotthein
Homenagens
Mae
Catarina Gotthein