Autores

Textos

Poesias › Amizade
CARISMA
roangas
55 leituras
Poesias › Esperança
ROSA SUBLIME
roangas
54 leituras
Mensagens › Religiosa
roangas
54 leituras